Disclaimer

Het gebruik maken van en toegang verschaffen tot deze site betekent dat u als gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze begrijpt en daarmee instemt.

Informatie op deze website

Smart Services besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Smart Services wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze website weergegeven informatie.

Functioneren van deze website

Smart Services kan niet een foutloze of ononderbroken werking van deze website garanderen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige geleden directe of indirecte schade als gevolg van storingen bij en/of vertragingen in het verstrekken van informatie door Smart Services aan u of door u aan Smart Services middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Uitsluiten van aansprakelijkheid

Smart Services aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website, evenals het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Smart Services of aan u wordt gezonden, en daarnaast ook niet het verlies van gegevens, downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld en aanspraken van derden in verband met het gebruik van deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de op de site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Smart Services en haar licentiegevers. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor persoonlijk gebruik is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te kopiëren, gedeeltelijk of geheel te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder eerst de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Smart Services te vragen.

Verwijzingen

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Smart Services aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar door middel van een hyperlink of op enige andere wijze wordt verwezen. Daarnaast behoudt Smart Services zich het recht voor om iedere link van haar website te verwijderen.

Wijzigingen

Smart Services behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging bij haar gebruikers te doen.

Toepasselijk recht

Op de inhoud van deze website is het Nederlands recht van toepassing.

Beste bezoeker,

Al geruime tijd is Smart Services onderdeel van Brisker Group. Brisker Group is de naam van de moedermaatschappij waar de labels Pay for People, Tentoo en Holland Employment Experts onder vallen. Samen zijn wij de grootste juridisch werkgever van flexibele arbeidskrachten in Nederland. Brisker Group kan ieder type ondernemer helpen met elk arbeidsvraagstuk.

Als volgende logische stap in de samenvoeging van deze organisaties zal de bedrijfsnaam Smart Services niet langer zelfstandig gevoerd worden. Onze bedrijfsnaam verandert, maar onze dienstverlening aan u blijft zoals u die van ons gewend bent. Voortaan valt onze dienstverlening onder één van de andere Brisker-labels.

+ Voor intermediairs

Pay for People - de HR-dienstverlener voor intermediairs

Inloggen Pay4meBezoek de website
+ Voor opdrachtgevers en freelancers

Tentoo - de HR-dienstverlener voor opdrachtgevers

Inloggen Pay4meBezoek de website

Per 1 januari 2021 is de website van Smart Services niet meer bereikbaar.