hosting

Wat is duurzaam ondernemen

Om te beginnen is het belangrijk om te weten wat het nou precies inhoudt. Door middel van duurzaamheid wordt er waarde gecreëerd op ecologisch, economisch en sociaal gebied. Duurzaam ondernemen is dan ook bewust bezig zijn met werken waarbij je zo min mogelijk impact levert op het milieu. Mocht je dit toepassen, dan zul je profiteren van de volgende ideeën:

Ondernemen met meer efficiëntie en innovatie  

Door duurzaam te gaan ondernemen, zul je kritischer gaan kijken op de bedrijfsprocessen. De meeste conclusies zullen zijn dat de werkwijze efficiënter uitgevoerd kunnen worden. Hierdoor ga je weer het proces bekijken vanuit andere perspectieven, wat kan lijden tot nieuwe innovatieve ideeën. Het zoeken naar oplossingen om duurzaam te ondernemen wordt ook ondersteunt door de WBSO. Hiermee kun je een fiscale tegemoetkoming ontvangen op basis van de loonkosten van de werknemers die hieraan gewerkt hebben. 

Productiviteit en kostenbesparing

Een punt bij duurzamer ondernemen is flexibiliteit. Dit kan voor een voordeel zorgen binnen een organisatie. Werknemers die flexibel kunnen werken, kunnen eenvoudiger een planning maken met hun privésituatie. Hierdoor ontstaat er een ideale balans tussen privé en werk en dit zorgt voor verhoging van de productiviteit. Daarnaast kunnen ze hun tijd beter indelen en zouden extra kosten bespaard kunnen worden. Dit kan nog extra gestimuleerd worden, als de werkgever de kans geeft om te leren en te ontwikkelen. Op deze stimulans kan een SLIM subsidie worden aangevraagd. 

Aanbestedingsbeleid

Duurzaamheid is een belangrijke factor geworden en dat zie je ook terug in het aannemen van opdrachtnemers. Wanneer een opdracht uitbesteed gaat worden door een mkb bedrijf, zal de opdrachtgever tegenwoordig kijken of het bedrijf duurzaam onderneemt. Je kunt dus op deze factor een stap voor zijn vergeleken met je directe concurrent. 

Imago versterking

Wanneer een organisatie duurzaam onderneemt zal het ook een meerwaarde krijgen van de markt en van consumenten. Het versterkt in dit geval je imago en de positie op de markt. Door een transparante communicatie kun je aan de klanten en stakeholders zien dat het bedrijf verantwoord onderneemt. Dit heeft voornamelijk effect op langetermijnrelaties. 

Hogere financiële waardering

Wanneer een bedrijf kan aantonen dat het duurzaam onderneemt, zal het bedrijf in waarde stijgen voor investeerders. Een duurzame bedrijfsvoering doet het goed bij veel investeerders en zullen hier ook eerder voor kiezen, dan als je niet duurzaam onderneemt. 

Zoals je kunt zien is de duurzaamheid van een bedrijf zeer belangrijk. Als je dit ook nog eens goed kan communiceren met de klant, dan kun je een aardige groei maken! 


 

cloud-vips