Verlaging AOW-leeftijd

Zes op de tien werknemers (63%) en iets meer dan de helft van de werkgevers (51%) pleit voor verlaging van de AOW-leeftijd naar 65 jaar. Nog meer draagvlak is er om mensen met een zwaar beroep vijf jaar eerder AOW te geven.

Werkgevers missen een regeling voor werknemers met een zwaar beroep. Zij vinden dat de stijging te hard gaat. Daarnaast vrezen zij voor extra kosten wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid, omdat werknemers de AOW-leeftijd niet halen. De angst dat ze op een latere leeftijd ontslagen worden is een van de redenen van werknemers. Ze vrezen dat ze niet productief genoeg meer zijn en denken dat ze de AOW-leeftijd niet halen.

58% denkt niet door te kunnen werken

58% van de ondervraagde werknemers schat niet door te kunnen werken tot minimaal 67 jaar en drie maanden. Met name omdat de werkdruk de laatste jaren alleen maar stijgt en de technologische ontwikkelingen niet bij te benen zijn. “De automatisering maakt het onmogelijk bij te blijven en mee te kunnen doen. Dit kost zoveel energie dat de snelheid van de rest van het werk er erg onder te lijden heeft”, aldus een deelnemer. Een ander zegt: “Ik sta al 46 jaar full-time voor de klas. De stress en fysieke vermoeidheid na een dag een (te) grote klas wordt me echt teveel.”

Een derde (33%) denkt wel langer te kunnen doorwerken. Veel werknemers geven aan het eerlijker te vinden als de AOW-leeftijd gekoppeld wordt aan het aantal gewerkte jaren in plaats van de stijgende levensverwachting.

Draagvlak voor flexibel AOW

Onder werkgevers is er draagvlak voor de invoering van een flexibel AOW, waarbij werknemers eerder kunnen stoppen met werken tegen een lagere AOW-uitkering. Maar werknemers zien deze maatregel niet zitten. Vier op de tien zeggen ook financieel niet eerder te kunnen stoppen met een lagere AOW-uitkering.

Onder zowel werkgevers als werknemers is er groot draagvlak om mensen met een zwaar beroep vijf jaar eerder AOW te geven. Ter discussie staat wat nu precies een zwaar beroep is. 49% van de werknemers stelt dat ze, gezien de mentale en fysieke werkzaamheden, in de categorie ‘zwaar beroep’ vallen. Veel mensen vinden dat ook mentaal een zwaar beroep kan hebben.

Het onderzoek

Aan het onderzoek onder het EenVandaag Opiniepanel deden 33.016 leden mee. Hiervan hebben er 9.226 betaald werk in loondienst. Aan het onderzoek onder werkgevers, gedaan samen met MKB Nederland en verstuurd door MKB Servicedesk, deden 627 werkgevers mee. De uitslag van het onderzoek onder werkgevers is gewogen op bedrijfsgrootte en sector.

Bron: EenVandaag, 5 augustus 2017.

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Beste bezoeker,

Al geruime tijd is Smart Services onderdeel van Brisker Group. Brisker Group is de naam van de moedermaatschappij waar de labels Pay for People, Tentoo en Holland Employment Experts onder vallen. Samen zijn wij de grootste juridisch werkgever van flexibele arbeidskrachten in Nederland. Brisker Group kan ieder type ondernemer helpen met elk arbeidsvraagstuk.

Als volgende logische stap in de samenvoeging van deze organisaties zal de bedrijfsnaam Smart Services niet langer zelfstandig gevoerd worden. Onze bedrijfsnaam verandert, maar onze dienstverlening aan u blijft zoals u die van ons gewend bent. Voortaan valt onze dienstverlening onder één van de andere Brisker-labels.

+ Voor intermediairs

Pay for People - de HR-dienstverlener voor intermediairs

Inloggen Pay4meBezoek de website
+ Voor opdrachtgevers en freelancers

Tentoo - de HR-dienstverlener voor opdrachtgevers

Inloggen Pay4meBezoek de website

Per 1 januari 2021 is de website van Smart Services niet meer bereikbaar.