Toename aantal chronische zieke werknemers

De Raad waarschuwt in deze brief aan Zalm onder meer voor de verwachte toename van het aantal chronische zieke werknemers. Oorzaken van de toename zijn de stijgende levensverwachting en het opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd.

SER wilt met de brief het toekomstig kabinet alvast wijzen hoe belangrijk de preventie voor gezondheid is. De Raad bracht vorig jaar al een advies uit over de problematiek rondom de toename van chronisch zieken op de werkvloer. Door consequent te werken aan preventie kunnen werknemers langer gezond doorwerken. Hierdoor is verdere toename van psychische en fysieke arbeidsbelasting te voorkomen. Dat is een taak van werkgever en werknemer, maar ook de overheid moet hierin zijn steun bijdragen.

Gezondheid werknemers: nieuwe Arbowet vormt basis

Gericht beleid van werkgevers voor het vergroten van duurzame inzetbaarheid is dus nodig. De SER ziet het liefst dat dit onderdeel uitmaakt van een breder beleid gericht op de preventie van uitval. Door aandacht te besteden aan verschillen in belastbaarheid tussen beroepen, is te voorkomen dat werknemers door hun werk ziek(er) worden. De nieuwe Arbowet vormt daarvoor de basis. De Arbowet beoogt de betrokkenheid te vergroten van werkgevers en werknemers bij arbodienstverlening en preventie. 

Bedrijfsartsen krijgen belangrijke rol

Ook de bedrijfsarts krijgt daarin nadrukkelijker een rol. Daarbij gaat het niet alleen om het voorkomen van uitval door ziekte, maar ook om doelgericht praten over de toekomst. Dat stellen bedrijfsarts Ron Ansem en bestuursvoorzitter Wim Schimmel van Arbo Unie in De Telegraaf. Daarnaast moeten werkgevers met de herziene Arbowet verplicht een inloopspreekuur aanbieden, voor niet-zieke werknemers die wel over hun gezondheid willen praten.

Per 1 juli staat het de bedrijfsarts bovendien vrij om ongevraagd de werkvloer te bezoeken. Zo kan hij met eigen ogen zien hoe het er daar voor staat met de arbeidsomstandigheden. Waar de arts voorheen de werkgever en werknemer op hun woord moest geloven, kan hij nu zelf gaan kijken. “Een hele vooruitgang”, zegt Ansem. 

Bron: arbo-online, 3 augustus 2017

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Beste bezoeker,

Al geruime tijd is Smart Services onderdeel van Brisker Group. Brisker Group is de naam van de moedermaatschappij waar de labels Pay for People, Tentoo en Holland Employment Experts onder vallen. Samen zijn wij de grootste juridisch werkgever van flexibele arbeidskrachten in Nederland. Brisker Group kan ieder type ondernemer helpen met elk arbeidsvraagstuk.

Als volgende logische stap in de samenvoeging van deze organisaties zal de bedrijfsnaam Smart Services niet langer zelfstandig gevoerd worden. Onze bedrijfsnaam verandert, maar onze dienstverlening aan u blijft zoals u die van ons gewend bent. Voortaan valt onze dienstverlening onder één van de andere Brisker-labels.

+ Voor intermediairs

Pay for People - de HR-dienstverlener voor intermediairs

Inloggen Pay4meBezoek de website
+ Voor opdrachtgevers en freelancers

Tentoo - de HR-dienstverlener voor opdrachtgevers

Inloggen Pay4meBezoek de website

Per 1 januari 2021 is de website van Smart Services niet meer bereikbaar.