Adv nog wel van deze tijd?

Raaphorst: “Onder andere de cao’s voor de uitzendkrachten willen invulling geven aan de behoefte aan flexibiliteit. Dit is echter niet eenvoudig uit te voeren in het huidige systeem van vele cao’s en belanghebbenden. Kijken we bijvoorbeeld naar de arbeidsduurverkorting (adv), dan blijkt al snel dat dit complexe materie is. Zo zijn er tientallen benamingen voor arbeidsduurverkorting en de vraag rijst of deze termen (adv, atv, roostervrijedagen) allemaal juridisch hetzelfde inhouden. Alleen al in de cao’s voor de uitzendkrachten neemt de definitie en de berekening van adv ruim twee pagina’s in beslag. Daarnaast is het berekenen van de adv complex en tijdrovend. En dat allemaal voor iets waarvan ik me afvraag: ‘Is het eigenlijk nog wel van deze tijd?’”

Parttime werken soort van adv?

“Tegenwoordig wordt adv in de flexwereld dus vaker als brutoloonbestandsdeel gezien en als een recht op extra inkomen. Organisaties zijn adv op andere manieren gaan toepassen dan waar het oorspronkelijk voor bedoeld was. Hierdoor zijn de regels omtrent adv complex geworden. Je kunt je afvragen, in een tijd waarin mensen steeds flexibeler willen, en ook kunnen werken, waarom niet gewoon het aantal vakantiedagen of de salarisschalen worden verhoogd? Wellicht komt het nog een keer tot vereenvoudiging en meer eenduidigheid van cao’s en de uitvoering daarvan. Adv heeft in de huidige economie blijkbaar niet langer dezelfde functie en relevantie als in de periode waarin het is ingesteld. Het creëren van extra banen lijkt er in ieder geval niet mee te worden bereikt. De wettelijke verankering van parttime werken draagt daar wellicht beter aan bij; wellicht is parttime werken nu de nieuwe adv?” Aldus Raaphorst.

Bron: Flexmarkt, 25 januari 2018

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Beste bezoeker,

Al geruime tijd is Smart Services onderdeel van Brisker Group. Brisker Group is de naam van de moedermaatschappij waar de labels Pay for People, Tentoo en Holland Employment Experts onder vallen. Samen zijn wij de grootste juridisch werkgever van flexibele arbeidskrachten in Nederland. Brisker Group kan ieder type ondernemer helpen met elk arbeidsvraagstuk.

Als volgende logische stap in de samenvoeging van deze organisaties zal de bedrijfsnaam Smart Services niet langer zelfstandig gevoerd worden. Onze bedrijfsnaam verandert, maar onze dienstverlening aan u blijft zoals u die van ons gewend bent. Voortaan valt onze dienstverlening onder één van de andere Brisker-labels.

+ Voor intermediairs

Pay for People - de HR-dienstverlener voor intermediairs

Inloggen Pay4meBezoek de website
+ Voor opdrachtgevers en freelancers

Tentoo - de HR-dienstverlener voor opdrachtgevers

Inloggen Pay4meBezoek de website

Per 1 januari 2021 is de website van Smart Services niet meer bereikbaar.